Додела награде „Златни знак“

Додела награде „Златни знак“

ДРУШТВО МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА – ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА СРБИЈЕ
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ „ЗЛАТНОГ ЗНАКА“ ДМСТБС, КОЈИ ЋЕ СЕ И ОВЕ ГОДИНЕ, ТРАДИЦИОНАЛНО,
УРУЧИТИ 12.МАЈА, КОЈИ СЕ ПРОСЛАВЉА КАО МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА
СВЕТА, У СПОМЕН РОЂЕЊА ФЛОРЕНС НАЈТИНГЕЛ.
НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА СУЗРС, ДМСТБС ОВЕ ГОДИНЕ ДОДЕЉУЈЕ ПЕТ
ЗЛАТНИХ ЗНАКОВА, А, СРЕБРНИ ЗНАК ЋЕ СЕ ДОДЕЛИТИ НА НИВОУ УДРУЖЕЊА, УСТАНОВА, ГРАДОВА И ОКРУГА .

Подробније информације и позив на конкурс можете преузети овде.