Извештај о одржаном Конгресу здравствених радника Србије са међународним учешћем на Златибору

Извештај о одржаном Конгресу здравствених радника Србије са међународним учешћем на Златибору

У периоду од 25.06. до 29.06.2014. на Златибору је одржан Конгрес здравствених радника Србије са међународним учешћем са темом „Знање у акцији“.

Конгрес је акредитован  од стране Здравственог савета Србије у јануарском року 2014. године (153-02-3934/20) акредитациони број: Д-1-466/14 и Д-1-1784/13 и бодован је на следећи начин:

  • 13 бодова –предавачи по позиву
  • 11 бодова, аутори радова – усмена презентација
  • 9 бодова, аутори радова – постер презетације
  • 7 бодова, пасивни учесник током целог Конгреса
  • 2 бода сваки , пасивни учесник, који је присутан

zlatibor-2014

Радници Дома здравља Ниш су имали 27  акредитованих радова које су презентовали на Конгресу.  Очекује се да су учесници овогодишњег Конгреса унапредили своје знање, чули нешто ново и да ће стечено знање пренети својим колегама и спровести у пракси.