XI СИМПОЗИЈУМ ГЛАВНИХ И ОДГОВОРНИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

XI СИМПОЗИЈУМ ГЛАВНИХ И ОДГОВОРНИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

OБАВЕШТЕЊЕ

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ

ДРУШТВО МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА СРБИЈЕ ОРГАНИЗИЈУ

 

XI СИМПОЗИЈУМ ГЛАВНИХ И ОДГОВОРНИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

,,ИСКУСТВО НАЈБОЉА ШКОЛА,,

 

АКРЕДИТОВАН ОДЛУКОМ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА СРБИЈЕ

АКРЕДИТАЦИОНИ БРОЈ:Д-1- 467/2014

БОДОВИ ЗА ПРЕДАВАЧЕ 13, А ЗА ПАСИВНЕ УЧЕСНИКЕ 7

27.11-30.11.2014 ПАЛИЋ