Blog Archives

Извештај о одржаном Конгресу здравствених радника Србије са међународним учешћем на Златибору

  У периоду од 23.10. до 27.10.2013. на Златибору је одржан Конгрес здравствених радника Србије са међународним учешћем са темом „ Без граница за знање“. Конгрес је акредитован  од стране Здравственог …