ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ СКУПШТИНИ

Редовна седница скупштине Удружења ,,Едука“ одржана је 03.11.2014.год са почетком у 14:00 часова у амфитеатру Дома здравља Ниш.

Скупштини су присиствовали чланови извршног одбора, надзорног одбора, етичког одбора као и председници подружница Удружења ,, Едука“.

Скупштином је председавао Братислав Бркић члан ИО ,,Едука“.

Дневни ред се састојао од 15 тачака, које су се углавном односиле на пословање у 2013.год.

Све тачке дневног реда су једногласно усвојене, а присутни су давали и неке предлоге за још успешније пословање.

Седница је завршена у 15:30.