Програм континуиране медицинске едукације за 2023. годину

Програм континуиране медицинске едукације за 2023. годину

Ажирирано 14.03.2023. 

 Програм можете преузети овде.

 

МАРТ

 

ТЕСТОВИ  У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

ТЕМА : УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА 

Тест у електронској форми акредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1870/22

Аутор: Проф. др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић

Термин: 25.11.2022.       ( акредитован до 25.11.2023. )

Место одржавања : сајт ; www.eduka.co.rs

Број бодова : 5

 

ТЕМА : ВЕЛИКЕ И ВЕЧИТЕ ЕТИЧКЕ ТЕМЕ И ДИЛЕМЕ

Тест у електронској форми акредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-400/23

Аутор: Проф. др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић

Термин: 20.03.2023.  ( акредитован до 13.03.2024. )

Место одржавања : сајт ; www.eduka.co.rs

Број бодова : 5

 

АПРИЛ

 

СТРУЧНИ САСТАНАК I КАТЕГОРИЈЕ

ТЕМА: КОМУНИКАЦИЈОМ ДО ЗДРАВЉА

Стручни састанак I категорије акредитован за :лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-405/23

Предавач : др Луција  Христов , др екон. Данијела Нешић

Термин: 01.04.2023.у 13 часова

Место одржавања : Амфитеатар Дома здравља Ниш

Број бодова: за предавача 3

за слушаоце 2

 

СТРУЧНИ САСТАНАК I КАТЕГОРИЈЕ

ТЕМА: ПРЕВЕНЦИЈА ОСТЕОПОРОЗЕ

Стручни састанак I категорије акредитован за :лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-404/23

Предавач : др Луција  Христов

Термин: 21.04.2023.у 13 часова

Место одржавања : Амфитеатар Дома здравља Ниш

Број бодова: за предавача 3

за слушаоце 2

 

ТЕСТ У ПИСАНОЈ  ФОРМИ

ТЕМА : ПНЕУМОКОКНА БОЛЕСТ

Тест у писаној  форми акредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-401/23

Аутор: др  Данијела Цветковић

Термин: 04.04.2023. у 13 часова     ( акредитован до 13.03.2024. )

Место одржавања : Амфитеатар Дома здравља Ниш

Број бодова : 5

 

СТРУЧНИ САСТАНАК I КАТЕГОРИЈЕ

ТЕМА: СТРЕС НА ПОСЛУ  

Стручни састанак I категорије акредитован за :лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1869/22 

Термин: накнадно

Место одржавања : накнадно

Број бодова: за предавача 3

за слушаоце 2

  

СТРУЧНИ САСТАНАК II КАТЕГОРИЈЕ

ТЕМА: ИСХРАНА ДЕТЕТА И РЕСПОНЗИВНО ХРАЊЕЊЕ  

Стручни састанак II категорије акредитован за :медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-714 /22

Предавач : всс Драгана Здравковић

 Термин: накнадно

Место одржавања : накнадно

Број бодова: за предавача 3

за слушаоце 2

 

Чланови Удружења здравствених радника и сарадника Нишавског округа „Едука “ бодове за лиценцу могу да остваре и  решавањем он-лине тестова  који се налазе на сајту www.domzdravljanis.co.rs и присуствовањем програмима континуиране медицинске едукације .

Програм можете преузети  овде 

Ажурирано  14.03.2023.год.

 

ТЕСТОВИ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

 

ТЕМА: ЗНАЧАЈ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ЗА ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА

Тест у електронској форми акредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-1827/22

Аутори: Проф.др Милорад Јеркан и дипл.екон. Данијела Нешић

Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш – електронски тест

Број бодова: 5

 

ТЕМА: ЧУВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ТАЈНЕ У ЗДРАВСТВУ

Тест у електронској форми акредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-1828/22

Аутори: Проф.др Милорад Јеркан и дипл.екон. Данијела Нешић

Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш – електронски тест

Број бодова: 5

 

ТЕМА:  РЕТРОСПЕКТИВА МЕТОДА УКЛАЊАЊА ТРАЈНО ЦЕМЕНТИРАНИХ ФИКСНО-ПРОТЕТСКИХ РЕСТАУРАЦИЈА

Тест у електронској форми акредитован за: лекаре, стоматологе, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-1826/22

Аутор: др спец. Наташа Илић

Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш – електронски тест

Број бодова: 5

 

ТЕМА: УПОЗНАВАЊЕ СА МИТОВИМА И ЧИЊЕНИЦАМА О КАРЦИНОМУ ДОЈКЕ

Тест у електронској форми акредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-351/23

Аутори: Проф.др Милорад Јеркан и Др.екон. Данијела Нешић

Термин: 20.03.2023.год.

Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш – електронски тест

Број бодова: 5

 

ТЕМА: ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ

Тест у електронској форми акредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-352/23

Аутори: Проф.др Милорад Јеркан и Др.екон. Данијела Нешић

Термин: 20.03.2023.год.

Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш – електронски тест

Број бодова: 5

 

ТЕМА:  ЗНАЧАЈ СНА И СПАВАЊА

Тест у електронској форми акредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-353/23

Предавач: Проф.др Милорад Јеркан и Др.екон. Данијела Нешић

Термин: 20.03.2023.год.

Место одржавања: на сајту Дома здравља Ниш – електронски тест

Број бодова: 5

 

 

НАЦИОНАЛНИ КУРС  I КАТЕГОРИЈЕ

ТЕМА:  BETHESDA КЛАСИФИКАЦИЈА У ЦЕРВИКАЛНОЈ ЦИТОЛОГИЈИ И ЦИТОДИЈАГНОСТИЦИ ЗА ЦИТОСКЕНЕР  ЦИТОЛОГЕ У ГИНЕКОЛОГИЈИ

Национални курс I категорије акредитован за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број: A-1-350/23

Предавач: Спец. др мед. Душан Симић и Проф.др Радомир Живадиновић

Термин: 07.03.2023.- 09.06.2023. год.

Место одржавања: Дома здравља Ниш

Број бодова: за предавача 12

за слушаоце    6