Предавање 6.7.2013. у амфитеатру Дома здравља Ниш

Предавање 6.7.2013. у амфитеатру Дома здравља Ниш

Удружење здравствених радника и сарадника Едука

Teма:Сестринске интервенције у  Служби за здравствену заштиту одраслих

 

Предавачи:дипл.ецц.вмс Данијела Нешић и сарадници      0803974735038

лиц  004983/2008

Акредитациони број:    Д-1-1113/13

Датум акредитације: од  13.05.2013.год

Поени за предаваче 12

За слушаоце 6

Цена:0 за чланове СУЗРС са територије региона Ниш                                              Остали 2400 са пдв