Предавање 13.12.2013. у Специјалној психијатријској болници Горња Топоница

Предавање 13.12.2013. у Специјалној психијатријској болници Горња Топоница

Дом здравља Ниш ће у сарадњи са СПБ Горња Топоница организовати курс на тeму:

Нека ургентна стања у служби опште медицине

Курс ће бити одржан у СПБ у Горњој Топоници у 13.30.

Предавачи: др Александар Радосављевић и сарадници

Акредитациони број:    A–1–677/13

Датум акредитације: од  10.12.2012.год

Поени за предаваче: 10

За слушаоце: 5

Цена: 0 дин. за чланове СУЗРС са територије региона Ниш                                              Остали 1500 дин. са пдв