План едукација

План едукација

Акредитован програм број: 153-02-3934/2012-01 одлука од 10.12.2012.год.
Тема: Насиље над децом – шта предузети – рад акредитован под редним бројем: А – 1 – 683/13 – курс акредитвоан за лекаре и медицинске сестре
Предавачи: Прим.др Биљана Марковић
Место: амфитеатар Дома здравља Ниш
Време одржавања: 22.06.2013. у 9 сати
Број бодова: за предавача 11
за слушаоце 6

АКРЕДИТОВАН ПРОГРАМ БРОЈ: 153 -02-1827/2013- 01 ОД 13.05.2013ГОД.
АКРЕДИТАЦИОНИ БРОЈ Д-1-1346/13 ( ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ)
Тема: Превенција и збрињавање декубиталне ране у кућним условима.
Предавач: ВМС Данијела Анастасијевић
Време : 25.06.2013.год. у 14 х и 05.12.2013.год. у 14 х
Бодови: 1 за слушаоце
2 за предаваче

АКРЕДИТОВАН ПРОГРАМ БРОЈ: 153 -02-1827/2013- 01 ОД 13.05.2013ГОД.
АКРЕДИТАЦИОНИ БРОЈ Д-1-1343/13 (МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ)
Тема: Улога медицинске сестре при апликовању инсулинске терапије
Предавач: Слађана Богдановић
Време одржавања: 26.06.2013. у 14 х и 03.12.2013. у 14 х
Бодови: 2 предавачи
1 слушаоци

АКРЕДИТОВАН ПРОГРАМ БРОЈ: 153 -02-1827/2013- 01 ОД 13.05.2013ГОД.
АКРЕДИТАЦИОНИ БРОЈ 1350/13 (МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ И ЗДРАВСТВЕНИ ТЕХНИЧАРИ) КУРС И КАТЕГОРИЈЕ
Тема: Процедуре у раду здравствених радника у служби за здравствену заштиту одраслих
Предавачи : ВМС Сузана Ђорђевић и сарадници
Време одржавања: 29.06.2013.год. од 10 – 17 х
Број бодова:
12 предавачи
6 слушаоци