Извештај о одржаном Симпозијуму главних и одговорних сестара

Извештај о одржаном Симпозијуму главних и одговорних сестара

У периоду од 28.11. до 01.12.2013. на Палићу  је одржан Симпозијум главних и одговорних сестара са темом „У корак са променама“.

Конгрес је акредитован  одлуком Здравственог савета Републике Србије у априлском року, 2013. год. (153-02-3934/2012-01), акредитациони број: Д-1-1121/13 и бодован је на следећи начин:

  • 11 бодова, аутори радова – усмена презентација
  • 5 бодова, пасивни учесник

Удружење здравствених радника и сарадника „Едука“ је представљало 12 главних сестара и техничара из различитих установа.

20131129_190454

Главна сестра-техничар мора бити узор са позитивним утицајем на медицинске сестре у установи, као и да води рачуна о позитивној слици о здравственој установи у целини. Надамо се да ће овај Симпозијум довести до примене стеченог знања у свакодневном раду.

20131129_175606