ODRŽANA IX STRUČNA KONFERENCIJA SESTARA U VRŠCU OD 09.09.2016.-11.09.2016.GOD.

ODRŽANA IX STRUČNA KONFERENCIJA SESTARA U VRŠCU OD 09.09.2016.-11.09.2016.GOD.

U Vršcu je od 09.09.2016.-11.09.2016. godine održana IX Stručna konferencija sestara sa temom ,, Hendikep i starost – poseban osvrt i mesto u društvenoj zajednici“ gde su članovi udruženja ,,Eduka“ učestvovali kao predavači sa predavanjima u okviru pomenute teme.

media-share-0-02-01-595097df799c3f5114a1f9df55b386d474be46c4d7c330d191e7ce29c2527f11-picture

 

media-share-0-02-01-dce235dd825c9efc4f26d27ab880a0aa60303b05cc9895c9c21955ca2019fc91-picture

media-share-0-02-01-c5726657570d450778f5a93dbfb08be2f9e3f546d470f1eac50b34751d24c7a5-picture
media-share-0-02-01-6124f9f53582c13d4e092d40141918d0a24624b2b1cb7909c3ebd43becdb84a2-picture

media-share-0-02-01-5805cfc53c879c67ad170769d88ae108852dc8e5e963fee18fa5dc27d7339fee-picture

media-share-0-02-01-809df56c81579168a824f9e09433a78cdaad1af70203858394e359a0406242d3-picture

media-share-0-02-01-6c2500bc7381bd68862891dc35a25f2570f660fac76f8950252c1b292885aab6-picture

media-share-0-02-01-4ceb0538e4acaa15885d3ad0d868917dad9d7858ae085a8e428f1fd8391d3e85-picture

media-share-0-02-01-3fab13cdbfa4226fe3910ef82b05bc4bdab936bc722c425dd6a7b6f38a713066-picture