ODRŽAN KURS ,,PROFESIONALNA MEDICINSKA GREŠKA“ 24.09.2016. god.

ODRŽAN KURS ,,PROFESIONALNA MEDICINSKA GREŠKA“ 24.09.2016. god.

U amfiteatru Doma zdravlja Niš, dana 24.09.2016. godine sa početkom od 10:00 časova održan je kurs sa temom ,,Profesionalna medicinska greška“.

Pred punim amfiteatrom predavači mr sci dr Danijela Cvetković, dr Lucija Hristov Mitić, vms Vesna Jocić, vms Dušanka Radovanović i dipl. pravnik Aleksandar Ilić su  upoznali prisutne sa svim aspektima medicinske greške sa svojih stanovišta, a slušaoci su za ovo predavanje dobili 6 bodova.

Prisutni su kurs evalucijom ocenili velikim ocenama i pohvalili izbor teme što nam uvek predstavlja zadovoljstvo.

 

 

media-share-0-02-01-7949e8ee1148a6041ff1293c5ce94064fd66431e683718b405a332ef8232095d-picture

media-share-0-02-01-b07eb877e77a4d4e7586c4e86208fff888ab27d3c913ec5c9c665090865f86c8-picture

media-share-0-02-01-6bc4ca0c694135645828264216df600a44d826a1301c345cac68c3750cc8eb2d-picture

media-share-0-02-01-79d2d3501165accf0c03737dd1875e10d6af15d29ce6714ff702b46bb1ebbccf-picture

media-share-0-02-01-d1421d046ba3fad9dc893d5247361560ee5129b263796b3bca9e980324db9917-picture

media-share-0-02-01-85bf79d90c62cbc7ba08e2c11c8f7fd18ebdab72e0d9bb8da0b09dd2e169b1a9-picture

media-share-0-02-01-a29127c229867b14c04783878f255ffce0d16109887a831a00cde6bec449528d-picture

media-share-0-02-01-ca64a6a69f6e2856af4ab5f94c8857d42f19fb8f988112941ace2aa175b15f99-picture

media-share-0-02-01-6d9b5ccaf00e56365445c7724ae19e70027280debc677c73a5bde271351d1041-picture

media-share-0-02-01-c08778f5bee6749dc3d5776ccf21ca061fba74e4286348e86fe44efbb064b6e3-picture