Обавештење

Обавештење

Обавештење за све чланове ваше бодове можете скупљати решавањем online testova .
На сајту Дома здравља Ниш www.domzdravljanis.co.rs налазе се 5 актуелних тестова акредитовани за све профиле ,без плаћања котизације за чланове Едуке.

Теме су:

1. Физикално лечење и рехабилитација спортских повреда (важи до 25.05.2022. год)

2. Развој и примена алата за унапређење квалитета у пружању здравствених услуга (важи до 25.05.2022.год)

3. Управљање медицинским отпадом (важи до 25.05.2022 .год)

4.Стратешко управљање и људски ресурси ( важи до 25.08.2022. год)

5. Правилна исхрана спортиста ( важи до 03.12.2022.год)