ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење за све чланове ваше бодове можете скупљати решавањем online testova .
На сајту Дома здравља Ниш www.domzdravljanis.co.rs налазе се 5 актуелних тестова акредитовани за све профиле ,без плаћања котизације за чланове Едуке.

Теме су:

1.Повреде у спорту (важи до 21.11.2021 год.)

2.Систем менаџмента квалитета у здравству (важи до 21.11.2021.год)

3. Физикално лечење и рехабилитација спортских повреда (важи до 25.05.2022. год)

4. Развој и примена алата за унапређење квалитета у пружању здравствених услуга (важи до 25.05.2022.год)

5. Управљање медицинским отпадом (важи до 25.05.2022 .год)