Обавештење

Обавештење

Поштовани чланови удружења обавештавамо вас да на сајту Дома здравља Ниш можете решавати online testove и тако успешно прикупити бодове.

www.dznis.com-online testovi

1.Тема: Рехабилитација у спорту А-1-1299/19 (акредитација важи до 22.05.2020 год.)

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре . Број бодова: 5

2.Тема: Утицај физичке активности на здравље А-1-1899/19 (акредитација важи до 21.08.2020 год.)

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре . Број бодова: 5

3.Тема: Професионална тајна у здравству ,етичка или законска обавеза А-1-2586/19  (акредитација важи до 25.11.2020 год.)

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре. Број бодова: 5

4.Тема: Превентива и стоматолошки захвати у трудноћи и после порођаја А-1-2584/19 ( акредитација важи до 24.11.2020 год.)

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре. Број бодова : 5