OБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ПРЕДСТОЈЕЋЕГ ТЕСТА ЗНАЊА ,, ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ – КОМУНИКАЦИЈА И САРАДЊА“

OБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ПРЕДСТОЈЕЋЕГ ТЕСТА ЗНАЊА ,, ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ – КОМУНИКАЦИЈА И САРАДЊА“

prva pomoć