OБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ПРЕДСТОЈЕЋЕГ ТЕСТА ЗНАЊА ,, ПРВА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ – КОМУНИКАЦИЈА И САРАДЊА“