Нов програм едукације

Нов програм едукације

Континуирана медицинаска едукација (КМЕ) у организацији Удружења здравствених радника и сарадника Нишавског округа ЕДУКА  одржава се константно у току целе године. План и програм едукације за 2022. годину налази се на сајту УЗР Едука (www.eduka.co.rs).

Едукација се обавља по плану и програму стручних састанака и курсева који је акредитован од стране Здравственог савета Министарства здравља Србије. Едукације изводе сви профили здравствених радника и намењени су свим профилима здравствених радника.

Едукација је бесплатна за све чланове УЗР Едука.

Програм континуиране медицинске едукације “Едука“ за период новембар – децембар 2022. год. можете преузети овде.

Програм континуиране медицинске едукације Дома здравља Ниш за период новембар – децембар 2022. год. можете преузети овде.