„НАСИЉЕ У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА И КООРДИНИСАНИ ОДГОВОР ЗАЈЕДНИЦЕ“

„НАСИЉЕ У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА И КООРДИНИСАНИ ОДГОВОР ЗАЈЕДНИЦЕ“

Удружење здравствених радника и сарадника нишавског округа ,,Едука“

ОРГАНИЗУЈЕ КУРС I KАТЕГОРИЈЕ

,, НАСИЉЕ У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА И КООРДИНИСАНИ ОДГОВОР ЗАЈЕДНИЦЕ“

Намењен лекарима, фармацеутима, стоматолозима, биохемичарима, здравственим техничарима, медицинским сестрама, психолозима, социолозима, полицијским службеницима.

Амфитеатар Дома здравља Ниш

24.01.2015. године од 10:00 часова

Организован од стране великог броја стручњака свог домена, овај курс има за циљ да вас упозна са:

                                  –   Дефиницијом насиља

–   Препознавањем насиља

–   Пријавом насиља

–   Резултатима анкете

 

Предавачи:  Асист. мр. сци. мед Александра Антовић, др Луција Митић Христов, др.Монка Матејић, вмс Драгана Здравковић ,координатор сос телефона Ана Саћиповић, вмс Данијела Нешић, психолог Маја Стојановић, дипл.соц.рад. Милан Филиповић, дипл.соц. Александра Поповић, мр. сци. мед. Данијела Цветковић, проф. др Љубиша Здравковић, официр Марија Ранђеловић.

БЕСПЛАТНО ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ ЕДУКЕ!                  Број бодова: 6

 

П Р Е П О З Н А Ј Т Е  Н А С И Љ Е   И  Р Е А Г У Ј Т Е !