Најава теста у писаној форми-31.05.2019 год. од 13 часова,Дом здравља Ниш

Најава теста у писаној форми-31.05.2019 год. од 13 часова,Дом здравља Ниш

Тест у писаној форми – “ХИВ/АИДС и здравствени радници“

Предавачи : мр др спец. Данијела Цветкови, вмс Весна Јоцић

Место одржавања : амфитеатар Дома здравља Ниш , време одржавања : 31.05.2019 године од 13 часова

Циљна група: лекари,здравствени техничари, медицинске сестре

Број бодова : 5 за слушаоце