Najava testa u pisanoj formi 30.09.2017 god. od 11 časova u Vranju

Najava testa u pisanoj formi 30.09.2017 god. od 11 časova u Vranju

Test u pisanoj formi “ San ,spavanje,poremećaji spavanja“

Predavači : dr Lucija Hristov Mitić,vms Dragana Zdravković

Mesto održavanja : sala Jumka u Vranju , vreme održavanja : 30.09.2017 godine od 11 časova

Ciljna grupa : lekari ,farmaceuti,zdravstevi tehničari ,medicinske sestre

Broj bodova : 5 za slušaoce

LITERATURA za test u pisanoj formi “San,spavanje poroemećaji spavanja“