Najava testa u pisanoj formi 30.09.2017 god. od 10 časova u amfiteatru Doma zdravlja Niš

Najava testa u pisanoj formi 30.09.2017 god. od 10 časova u amfiteatru Doma zdravlja Niš

Test u pisanoj formi “ Pušenje- problem savremenog čoveka i društva“

Predavači : Mr sci dr Danijela Cvetković, vms Dušanka Radovanović

Mesto održavanja : Amfiteatar Doma zdravlja Niš ,vreme održavanja 10 :00 časova

Ciljna grupa : lekari ,farmaceuti,zdravstveni tehničari ,medicinske sestre

Broj bodova za slušaoce : 5

LITERATURA za Test u pisanoj formi “ Pušenje-problem svaremenog coveka i društva“