Најава теста у писаној форми-26.04.2018. год од 14:30 часова, Дом здравља Дољевац

Најава теста у писаној форми-26.04.2018. год од 14:30 часова, Дом здравља Дољевац

Тест у писаној форми – “ Насиље у породици улога здравственог система“

Предавачи :др Луција Христов Митић, вмс Драгана Здравковић

Место одржавања :  Дом здравља Дољевац , време одржавања : 26.04.2018 године од 14:30 часова

Циљна група: лекари , здравствени техничари, медицинске сестре

Број бодова : 5 за слушаоце

Литература -Насиље у порордици улога здравственог система