Najava testa u pisanoj formi 25.11.2017. god od 10 časova u Domu zdravlja Niš

Najava testa u pisanoj formi 25.11.2017. god od 10 časova u Domu zdravlja Niš

Test u pisanoj formi “ Uspešna komunikacija sa pacijentom uz primenu AIDET standarda“

Predavači : mr sci dr Danijela Cvetković,vms Vesna Jocić

Mesto održavanja : amfiteatar Doma zdavlja Niš , vreme održavanja : 25.11.2017 godine od 10 časova

Ciljna grupa : lekari ,farmaceuti, biohemičari,stomatolozi,zdravstevi tehničari ,medicinske sestre

Broj bodova : 5 za slušaoce

Literatura za rešavanje testa