Najava testa u pisanoj formi 22.11.2017.god. od 14 časova OB Pirot

Najava testa u pisanoj formi 22.11.2017.god. od 14 časova OB Pirot

Test u pisanoj formi “ Bezbednost i zdravlje na radu u zdravstvenim ustanovama“

Predavači : mr sci dr Danijela Cvetković,vms Vesna Jocić,vms Dušanka Radovanović

Mesto održavanja : Ob Pirot, vreme održavanja : 22.11.2017 godine od 14 časova

Ciljna grupa : lekari ,farmaceuti, stomatolozi,biohemičari,zdravstevi tehničari ,medicinske sestre

Broj bodova : 5 za slušaoce

Literatura za rešavanje testa