Najava testa u pisanoj formi 18.11.2017.god. od 10 časova Dom zdravlja Niš

Najava testa u pisanoj formi 18.11.2017.god. od 10 časova Dom zdravlja Niš

Test u pisanoj formi “ Uticaj i kontrola infekcije u stomatološkoj praksi“

Predavači : dr Nataša Ilić, ms Jelena Jevtović

Mesto održavanja : Dom zdravlja Niš, vreme održavanja : 18.11.2017 godine od 10 časova

Ciljna grupa : lekari , stomatolozi,farmaceuti,zdravstevi tehničari ,medicinske sestre

Broj bodova : 5 za slušaoce

Literatura za rešavanje testa