Najava testa u pisanoj formi 16.03.2018. god od 14 časova- Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš

Najava testa u pisanoj formi 16.03.2018. god od 14 časova- Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš

Test u pisanoj formi “ San ,spavanje,poremećaji spavanja“

Predavači : dr Lucija Hristov Mitić,vms Dragana Zdravković

Mesto održavanja : Zavod za hitnu medicinsku pomoć NIš , vreme održavanja : 16.03.2018 godine od 14 časova

Ciljna grupa : lekari ,farmaceuti,zdravstevi tehničari ,medicinske sestre

Broj bodova : 5 za slušaoce

LITERATURA za test u pisanoj formi “San,spavanje poroemećaji spavanja“