Najava testa u pisanoj formi 09.12.2017.god. od 10 časova, Dom zdravlja Niš

Najava testa u pisanoj formi 09.12.2017.god. od 10 časova, Dom zdravlja Niš

Test u pisanoj formi “ Bezbednost i zdravlje na radu u zdravstvenim ustanovama“

Predavači : mr sci dr Danijela Cvetković,vms Vesna Jocić,vms Dušanka Radovanović

Mesto održavanja : amfiteatar Doma zdravlja Niš, datum i  vreme održavanja : 09.12.2017 godine od 10 časova

Ciljna grupa : lekari ,farmaceuti, stomatolozi,biohemičari,zdravstevi tehničari ,medicinske sestre

Broj bodova : 5 za slušaoce

Literatura za rešavanje testa