Najava testa u pisanoj formi 09.11.2017.god. od 13 časova OB Aleksinac

Najava testa u pisanoj formi 09.11.2017.god. od 13 časova OB Aleksinac

Test u pisanoj formi “ San ,spavanje,poremećaji spavanja“

Predavači : dr Lucija Hristov Mitić,vms Dragana Zdravković

Mesto održavanja : OB Aleksinac , vreme održavanja : 09.11.2017 godine od 13 časova

Ciljna grupa : lekari ,farmaceuti,zdravstevi tehničari ,medicinske sestre

Broj bodova : 5 za slušaoce

LITERATURA za test u pisanoj formi “San,spavanje poroemećaji spavanja“