Најава теста у писаној форми-08.12.2018 год. од 10 часова,Дом здравља Ниш

Најава теста у писаној форми-08.12.2018 год. од 10 часова,Дом здравља Ниш

Тест у писаној форми – “Савремени аспекти оралног здравља трудница и породиља“

Предавачи : др Наташа Илић, сст Јелена Јевтовић

Место  одржавања : амфитеатар Дома здравља Ниш , време одржавања : 08.12.2018 године од 10 часова

Циљна група: стоматолози, здравствени техничари, медицинске сестре

Број бодова : 5 за слушаоце

Литература за решавање теста