Najava testa u pisanoj formi 08.09.2017. od 13 časova , Opšta bolnica Pirot

Najava testa u pisanoj formi 08.09.2017. od 13 časova , Opšta bolnica Pirot

Testa u pisanoj formi “ Pušenje- problem savremenog čoveka i društva“

Predavači : Mr sci dr Danijela Cvetković, vms Dušanka Radovanović

Mesto održavanja : Opšta bolnica Pirot ,vreme održavanja 13 :00 časova

Ciljna grupa : lekari ,farmaceuti,zdravstveni tehničari ,medicinske sestre

Broj bodova za slušaoce : 5

LITERATURA za Test u pisanoj formi “ Pušenje-problem svaremenog coveka i društva“