Најава теста у писаној форми-06.10.2018 год. од 10 часова,Дом здравља Ниш

Најава теста у писаној форми-06.10.2018 год. од 10 часова,Дом здравља Ниш

Тест у писаној форми – “ Дијабетес – истине и заблуде“

Предавачи : сци др Данијела Цветковић, вмс Весна Јоцић

Место одржавања : амфитеатар Дома здравља Ниш , време одржавања : 06.10.2018 године од 10 часова

Циљна група: лекари, здравствени техничари, медицинске сестре

Број бодова : 5 за слушаоце

Литература за решавање теста