Najava testa u pisanoj formi 06.10.2017. god od 13 časova u OB Prokuplje

Najava testa u pisanoj formi 06.10.2017. god od 13 časova u OB Prokuplje

Test u pisanoj formi “ Uspešna komunikacija sa pacijentom uz primenu AIDET standarda“

Predavači : mr sci dr Danijela Cvetković,vms Vesna Jocić

Mesto održavanja : OB Prokuplje , vreme održavanja : 06.10.2017 godine od 13 časova

Ciljna grupa : lekari ,farmaceuti, biohemičari,stomatolozi,zdravstevi tehničari ,medicinske sestre

Broj bodova : 5 za slušaoce

Literatura za rešavanje testa