Најава теста у писаној форми-05.10.2018. год од 13 часова,Општа болница Прокупље

Најава теста у писаној форми-05.10.2018. год од 13 часова,Општа болница Прокупље

Тест у писаној форми – “ Дијабетес – истине и заблуде“

Предавачи : сци др Данијела Цветковић, вмс Весна Јоцић

Место одржавања : Општа болница Прокупље , време одржавања : 05.10.2018 године од 13 часова

Циљна група: лекари, здравствени техничари, медицинске сестре

Број бодова : 5 за слушаоце

Литература за решавање теста