Najava testa u pisanoj formi 02.09.2017. god amfiteatr Doma zdravlja Nis

Najava testa u pisanoj formi 02.09.2017. god amfiteatr Doma zdravlja Nis

Test u pisanoj formi “ San ,spavanje,poremećaji spavanja“

Predavači : dr Lucija Hristov Mitić,vms Dragana Zdravković

Mesto održavanja : amfiteatar Doma zdravlja Niš , vreme održavanja : 02.09.2017 godine od 10 časova

Ciljna grupa : lekari ,farmaceuti,zdravstevi tehničari ,medicinske sestre

Broj bodova : 5 za slušaoce

LITERATURA za test u pisanoj formi “San,spavanje poroemećaji spavanja“