Najava testa u pisanoj formi 01.12.2017. god od 14 časova u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Niš

Najava testa u pisanoj formi 01.12.2017. god od 14 časova u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Niš

Test u pisanoj formi “ Uspešna komunikacija sa pacijentom uz primenu AIDET standarda“

Predavači : mr sci dr Danijela Cvetković,vms Vesna Jocić

Mesto održavanja : Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš , vreme i mesto održavanja : 01.12.2017 godine od 14 časova

Ciljna grupa : lekari ,farmaceuti, biohemičari,stomatolozi,zdravstevi tehničari ,medicinske sestre

Broj bodova : 5 za slušaoce

Literatura za rešavanje testa