Najava kursa “UTICAJ MEDIJA I MEDIJSKOG IZVEŠTAVANJA U PREVENCIJI NASILJA U PORODICI“