Najava kursa “ Savremeni pristup stomatologiji“ u subotu 11.03.2017.godine od 10:00 časova.Pozivamo sve stomatologe,lekare,zdravstvene tehničare i medicinske sestre koji nisu prisustvovali ovom kursu da dodju.

Najava kursa “ Savremeni pristup stomatologiji“ u subotu 11.03.2017.godine od 10:00 časova.Pozivamo sve stomatologe,lekare,zdravstvene tehničare i medicinske sestre koji nisu prisustvovali ovom kursu da dodju.

savremeni pristup