Najava kursa “Profesionalna mediinska greška “ 24.03.2017. god od 15:00 časova -Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš