Najava kursa 21.10.2017 od 10 časova ,Dom zdravlja Niš

Najava kursa 21.10.2017 od 10 časova ,Dom zdravlja Niš

Kurs: Trgovina ljudima,uloga zdravstvenog sistema u prepoznavanju i pružanju pomoći žrtvama

Predavači:dr Lucija Hristov Mitić,mr sci dr Danijela Cvetković,vms Vesna Jocić,vms Dušanka Radovanović,Tatjana Nikolić,Silvija Mihajlović

Mesto održavanja: amfiteatar Doma zdravlja Niš, vreme održavanja: 21.10.2017 god. od 10 časova

Ciljna grupa:lekari,zdravstveni tehničari,medicinske sestre

Broj bodova za slušaoce :6