Најава континуиране медицинске едукације Курс-29.02.2020 год. од 10 часова,Дом здравља Ниш

Најава континуиране медицинске едукације Курс-29.02.2020 год. од 10 часова,Дом здравља Ниш

Курс – “Алергије“

Предавачи : др Луција Христов Митић, др Виолета Илић, др Милица Васовић, др Саша Живковић, др Драгана Јоксимовић, мс Лидија Ристовић,мс Латинка Антић

Место одржавања : амфитеатар Дома здравља Ниш , време одржавања : 29.02.2020 године од 10 часова

Циљна група: лекари, фармацеути, биохемичари, здравствени техничари, медицинске сестре

Број бодова : 6 за слушаоце