Kurs “ Profesionalna medicinska greška “ koji je najavljen za 29.03.2017god u OB Aleksinac se otkazuje zbog bolesti jednog od predavača.

Kurs “ Profesionalna medicinska greška “ koji je najavljen za 29.03.2017god u OB Aleksinac se otkazuje zbog bolesti jednog od predavača.