Извештај о одржаном Конгресу здравствених радника Србије са међународним учешћем на Златибору

Извештај о одржаном Конгресу здравствених радника Србије са међународним учешћем на Златибору

 

У периоду од 23.10. до 27.10.2013. на Златибору је одржан Конгрес здравствених радника Србије са међународним учешћем са темом „ Без граница за знање“.

Конгрес је акредитован  од стране Здравственог савета Србије у јануарском року 2013.г. (153-02-3934/20 акредитациони број: Д-1-775/13 и бодован је са следећим бодовима:

13 бодова –предавачи по позиву

11 бодова, аутори радова – усмена презентација

9 бодова, аутори радова – постер презетације

7 бодова, пасивни учесник током целог Конгреса

Удружење здравствених радника и сарадника Нишавског округа „ Едука“је активно учествовало у организацији. Чланови Едуке су имали 37 акредитованих радова које су презентовали на Конгресу.  Очекује се да ће овогодишњи Конгрес осим непосредне добити за учеснике имати и позитивне последице у виду примене стеченог знања у свакодневном раду.