Извештај о одржаном Конгресу здравствених радника Србије са међународним учешћем на Златибору

Извештај о одржаном Конгресу здравствених радника Србије са међународним учешћем на Златибору

У периоду од 22.10. до 26.10.2014. на Златибору је одржан Конгрес здравствених радника Србије са међународним учешћем са темом „Хармонија у различитости… Изабери и дођи“

Конгрес је акредитован  од стране Здравственог савета Србије у јануарском року 2014. године (153-02-535/2014 – 01) акредитациони број: Д-1-465/14 и бодован је на следећи начин:

13 бодова –предавачи по позиву

11 бодова, аутори радова – усмена презентација

9 бодова, аутори радова – постер презетације

7 бодова, пасивни учесник током целог Конгреса

2 бода сваки , пасивни учесник, који је присутан

Радници Дома здравља Ниш су презентовали своје радове на Конгресу у циљу унапређења сопственог знања.