IZVEŠTAJ O RADU UDRUŽENJA U PROTEKLE TRI GODINE

IZVEŠTAJ O RADU UDRUŽENJA U PROTEKLE TRI GODINE

Poštovani članovi, kolege, zdravstveni radnici,

Budući da smo nedavno napunili pune tri godine postojanja, osećamo dužnost da vas izvestimo o našem radu u proteklom periodu.

Kao što već znate i sami, Udruženje zdravstvenih radnika i saradnika nišavskog okruga ,,Eduka“ je izuzetno aktivno sa bogatim programom edukacije tokom skoro cele godine, a sve u službi svojih članova i svih ostalih zdravstvenih radnika koji prisustvuju edukacijama.

Naše udruženje je, počevši od 03.04.2013. godine – datuma osnivanja, do današnjeg dana održalo:

Dva testa u pisanoj formi sa enormnim uspehom i posećenošću:

 • D-1-1603/15 Prva medicinska pomoć – komunikacija i saradnja – test u pisanoj formi
 • D-1-1607/15 Rak dojke – istine i zablude- test u pisanoj formi

Deset kurseva:

 • D-1-1609/15 Zdravlje dece – naša briga
 • D-1-1967/14 Zaštite dece od nasilja-uloga zdravstvenog sistema
 • D-1-1968/14 Javne nabavke u zdravstvu
 • D-1-1966/14 Nasilje u partnerskim odnosima i koordinisani odgovor zajednice
 • D-1-493/14 Saobraćajni traumatizam, postupak na terenu
 • D-1-490/14 BLSD, automatska eksterna defibrilacija
 • D-1-491/14 Mladi i bolesti zavisnosti
 • D-1-492/14 Nasilje nad zdravstvenim radnicima
 • D-1-1781/13 Timski rad u psihijatriji
 • D-1-1113/13 Sestrinske intervencije u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih

Ovi testovi i kursevi na poziv slušaoca i ustanova držani su i u mestima van Niša:

 • Opšta bolnica Aleksinac
 • Opšta bolnica Leskovac
 • Opšta bolnica Prokuplje
 • Dom zdravlja Grdelica
 • Dom zdravlja Vučje
 • Dom zdravlja Trstenik i mnoga druga mesta.

Trinaest stručnih sastanaka:

 • D-1-458/15 Bol u vratu i krstima
 • D-1-1035/15 Fiziološki šumovi kod školske dece
 • D-489/14 Mehanizam povređivanja u saobraćajnim nesrećama
 • D-1-484/14 Kardiocerebralna reanimacija
 • D-1-487/14 Zdrav.nega deteta sa Stiven – Džonsonovim sindromom sastanak
 • D-1-485/14 Uloga zdrav.radnika kod alergijskog rinitisa
 • D-1-486/14 Savremeni koncept i zadaci tima za brigu o dijabetesu
 • D-1-1790/13 Malokluzije i poremećaji artikulacije glasova
 • D-1-1791/13 Alginati – najčešće upotrebljavani otisni materijali u stomatologiji
 • D-1-1789/13 Put do sedenja, stajanja, hodanja-uloga patronažne sestre u motoričkom razvoju deteta
 • D-1-759/13 Neverbalna komunikacija
 • D-1-2343/12 Generacijske različitosti
 • D-1-760/13 Milenijumski razvojni ciljevi 8,7,6,5,4,3,2,1

Osam onlajn testova:

 • Načini ispitivanja funkcionalne sposobnosti sportista, rekreativaca i sportista
 • Pušenje – veliki problem današnjice
 • Najčešća očna oboljenja na primarnom nivou zdravstvene zaštite – sestrinske intervencije
 • Fizikalna medicina posle preloma
 • Doprinos unapređenju kvaliteta rada
 • Poremećaji spavanja
 • Fizikalno lečenje i reh. sportskih povreda
 • Profesionalna tajna – moralna ili zakonska obaveza

 

Kratka statistika za ove tri godine bi izgledala ovako:

 • Predavanjima prisustvovalo više 7000 slušalaca
 • Podeljeno isto toliko sertifikata
 • Podeljeno preko 40.000 bodova

 

Kao što se može zaključiti, Udruženje ,,Eduka” itekako služi svojoj osnovnoj i jedinoj svrsi – a to je kvalitetna edukacija svih zdravstvenih radnika,kako u nišavskom regionu tako i šire.

Ovim putem izražavamo duboku zahvalnost svima onima koji pružaju podršku našem radu i nesebično učestvuju u sprovođenju edukacije, a posebno svojim članovima i svim zdravstvenim radnicima koji posećuju naša predavanja i zbog kojih i postojimo.

Udruženje ,,Eduka” u narednom periodu obećava još dosta aktivnosti.