ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОJ EДУКАЦИЈИ 24.01.2015.

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОJ EДУКАЦИЈИ 24.01.2015.

Курс ,, НАСИЉЕ У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА И КООРДИНИСАНИ ОДГОВОР ЗАЈЕДНИЦЕ“ је одржан са великим успехом у амфитеатру Дома здравља Ниш. Предавању је присуствовао велики број слушалаца, који су од предавача различитих професија могли да чују све о насиљу у партнерским односима. Курс је слушаоцима донео по 6 бодова.