ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ СТРУЧНОМ САСТАНКУ 8.4.2014.

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ СТРУЧНОМ САСТАНКУ 8.4.2014.

Дана 08.04.2014 год. у 14:00 часова, у амфитеатру Дома здравља Ниш, у оквиру едукативног програма удружења здравствених радника Нишавског региона ,,Едука’’ одржан је стручни састанак са темом ,,Савремени концепт и задаци тима за бригу о дијабетесу’’ намењен медицинским сестрама и техничарима са средњном и вишом школом.

Предавач, вмс Лела Коцић упознала је присутне са основним задацима тима за бригу о дијабетесу.

Стручни састанак је акредитован под бројем Д-1-486/14, и слушаоцима је донео 2 бода.

Предавању је присуствовало око 200 медицинских сестара и техничара са средњом и вишом школом из Дома здравља Ниш, као и из других здравствених установа.