GODIŠNJI IZVEŠTAJ RADA UDRUŽENJA ,,ЕDUKA” ZA 2016 god

GODIŠNJI IZVEŠTAJ RADA UDRUŽENJA ,,ЕDUKA” ZA 2016 god

Udruženje ,,Еduka“ kao i predhodnih godina iza sebe ima jednu veoma uspešnu godinu, koja је omogućila еdukaciju svim zdravstvenim radnicima širom Nišavskog оkruga.
Kurs –  ,,Rak dojke – istine i zablude”
–    05.03.2016. – DZ Niš – ponovljeno usled velikog interesovanja
–    01.07.2016.-DZ Brus ( test u pisanoj formi)
Kurs  – ,,Prva medicinska pomoć – komunikacija i saradnja”
–    17.02.2016. – OB Aleksinac
–    19.03.2016. – DZ Niš – ponovljeno usled velikog interesovanja
Kurs – ,, Znacaj i primena medicinske dokumentacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti-statistička obrada i elektronska faktura’’
–     07.05.2016.-DZ Niš
Kurs –  ,, Nasilje u porodici i zbrinjavanje žrtava nasilja”
–    28.05.2016.  – DZ Niš
Kurs- ,, Lečenje alch. Bolesti i demencije u SPB G.Toponica i značaj psihosocio rehabilitacije”
–    23.04.2016. – DZ Niš
–    04.05.2016. – OB Aleksinac
Kurs – ,, Profesionalna medicinska greška ”
–   24.09.2016.-DZ Niš
Test u pisanoj formi – ,, Profesionalna tajna u zdravstvu ’’
–   11.10.2016. – OB Aleksinac
–   13.10.2016. – OB Leskovac
–  15.10.2016. – DZ Boljevac
–   21.10.2016. – OB Pirot
–   08.11.2016. – DZ Niš
–   03.12.2016. – DZ Brus
Kurs –  ,, Uticaj medija i medijskog izveštavanja u prevenciji nasilja u porodici ’
–  22.10.2016.- DZ Niš
Kurs – ,, Depresija- bolest današnjice ’’
– 19.11.2016. – DZ Niš
– 20.12.2016.- OB Aleksinac
Stručni sastanak – ,, Zadaci patronažne sestre  u psihofizičkoj pripremi trudnice za porođaj’’
– 24.11.2016. – DZ Niš
Kurs – ,, Savremeni pristup stomaologiji ’’
– 26.11.2016. – DZ Niš
Na našem sajtu aktivna su dva onlajn testa

1.    Upravljanje medicinskim otpadom – 5 bodova (važi do 18.08.2017. god)
2.    Rak dojke – priče iz ordinacije – 5 bodova (važi do 18.08.2017. god)

U narednom periodu očekujemo da se održi test u pisanoj formi koji je akreditovan ove godine  D-1-1311/16  Pravilnici u praksi ( Tumačenje i razumevanje odredbi pravilnika о bližim uslovima za izdavanje,obnavljanje ili oduzimanje licence članovima Комоrа zdravstvenih  radnika i pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane еdukacije za zdravstvene  rаdnike i zdravstene saradnike ).

U periodu od  11.05 do 15.05 2016 .godine na Zlatiboru je održan Kongres zdravstvenih radnika Srbije I kategorije sa međunarodnim učešćem sa temom ,,Istraži ,saopšti, pitaj’’ akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije u januarskom roku 2016.godine
( 153-02-509/2016-01) akreditacioni broj  D-1-240/16.Kao i svake godine unazad tako je i ove Udruženje ydravstevenih radnika i saradnika Nišavskog okruga  ,,Eduka’’ imalo veliki brojradova koje su članovi udruženja izlagali na Kongresu,prezentujući na taj način u najboljem svetlu kako samo udruženje tako i ustanove iz koje dolaze.Ukupno 72 rada.
U periodu od 26.10 do 30.10.2016. godine na Zlatiboru je održan Simpozijum zdarvstvenih radnika Srbije I kategorije sa međunarodnim učeščem sa temom ,,Snagom reči’’ akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije sa akreditacionim brojem D-1-207/16.Udruženje je imalo veliki broj radova ukupno 50 ,koji su prezentovani u najboljem svetlu u okviru odgovarajućih sekcija.
Кratka statistika za ovu godinu bi izgledala ovako:
–    Predavanjima prisustvovalo 2750 slušalaca
–    Podeljeno isto toliko sertifikata
–    Podeljeno 17000 bodova
Iz  priloženog možemo zaključiti da je ,,Eduka ‘’ u 2016-oj godini bila izuzetno aktivna u cilju omogućavanja kvalitetne edukacije svim zdravstvenim radnicima, kako iz nišavskog okruga tako i onima van Niša.
Sva predavanja su sa uspehom organizovana i održana sa velikom posećenošću,a prisutni su putem evaluacionih upitnika dali najviše ocene.

Udruženje ,,Eduka “