Друштво мед.сестара-техничара и бабица Србије :Објављује конкурс за доделу ,,Златног знака“