Друштво мед.сестара-техничара и бабица Србије :Објављује конкурс за доделу ,,Златног знака“

Друштво мед.сестара-техничара и бабица Србије :Објављује конкурс за доделу ,,Златног знака“

КОНКУРС ЗА ЗЛАТНИ ЗНАК 2018