Контакт

Текући рачун: 285-2415090000057-38, ПИБ: 108042187, матични број: 28111827

Контактирајте нас

Информације можете добити на телефон 063/8661256 и 018/503-748. На мејл: edukaudruzenje@gmail.com