Важећи програм КМЕ УЗРС „ЕДУКА“ за 2024. год.
Важећи програм КМЕ УЗРС „ЕДУКА“ за 2024. год.

 


Ажурирано  01.06.2024.год.

 

ТЕСТ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

ТЕМА : "ШТЕТНОСТ УПОТРЕБЕ ДУВАНА"

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-69/24

Аутор: Проф. др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић

Термин: 01.03.2024. 

Место одржавања :  www.eduka.co.rs 

Број бодова: 5 

 

 

ТЕСТ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

ТЕМА : "КЉУЧНИ ЕЛЕМЕНТ-КОМУНИКАЦИЈА"

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1902/23

Аутор: Проф. др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић

Термин: 27.11.2023. ( акредитован до 20. 11.2024. )

Место одржавања :  www.eduka.co.rs 

Број бодова: 5 

 

 

 ТЕСТ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

ТЕМА : "ЕМПАТИЈА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА"

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1903/23

Аутор: Проф. др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић

Термин: 27.11.2023. ( акредитован до 20.11.2024. )

Место одржавања :  www.eduka.co.rs 

Број бодова: 5

 

 

 ТЕСТ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

ТЕМА : "ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕ  ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ"

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1668/23

Аутор: Проф. др Милорад Јеркан, др екон. Данијела Нешић

Термин: 04.09.2023. ( акредитован до 21.08.2024. )

Место одржавања :  www.eduka.co.rs 

Број бодова : 5

 

 

ТЕСТ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

ТЕМА: "ГОЈАЗНОСТ-ИГРА ХОРМОНА И ЛОШИИХ НАВИКА"

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-863/24

Аутор: др Луција Христов Митић

Термин: 01.06.2024. ( акедитовано до 27.05.2025.)

Место одржавања :  www.eduka.co.rs 

Број бодова: 5 

 

 

ТЕСТ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

ТЕМА : "СТИМУЛАЦИЈА ИМУНОЛОШКОГ СИСТЕМА" 

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-864/24

Аутор: др Луција Христов Митић

Термин: 01.06.2024. ( акедитовано до 27.05.2025.)

Место одржавања :  www.eduka.co.rs 

Број бодова: 5 

 

 

КУРСЕВИ

НАЦИОНАЛНИ КУРС I КАТЕГОРИЈЕ

ТЕМА: "ОКРЕНИМО СЕ ПОРОДИЦИ-ПРИСТУП КОД ТИМСКОГ РАДА У РАЗВОЈНОМ САВЕТОВАЛИШТУ"

Aкредитован за: лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1904/23

Термин: накнадно  ( акредитован до 20.11.2024.)

Место одржавања : Амфитеатар Дома здравља Ниш

Број бодова: за предавача 12

                    за слушаоце 6

 

 

НАЦИОНАЛНИ КУРС I КАТЕГОРИЈЕ

ТЕМА: "АСПЕКТИ АЛЕРГИЈА"

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-1667/23

 Предавачи  : др Луција  Христов, Мр сци .мед.  Данијела Цветковић,

спец. офталмологије Милица Васовић

Термин: накнадно ( акредитован до 21.08.2024.)

Место одржавања : Амфитеатар Дома здравља Ниш

Број бодова: за предавача 12

                    за слушаоце 6

 

 

 

ТЕСТ У ПИСАНОЈ ФОРМИ  

ТЕМА: "АНТИБИОТИЦИ И МОРТАЛИТЕТ- ОД ПЕНИЦИЛИНА ДО РЕЗИСТЕНЦИЈЕ" 

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-865/24

 Предавач  : Мр сци .мед.  Данијела Цветковић,

Термин: 08.06.2024. од 10 часова  ( акедитовано до 27.05.2025.)

Место одржавања : Амфитеатар Дома здравља Ниш

Број бодова: за слушаоце 6

 

 

СТРУЧНИ САСТАНАК

ТЕМА: "СУВО ОКО ИЗ РАЗЛИЧИТИХ ПЕРСПЕКТИВА И ТЕРАПИЈСКЕ МОГУЋНОСТИ"

Aкредитован за: лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте , медицинске сестре и здравствене техничаре

Акредитацијски број : А-1-70/24

 Предавач  : спец. офталмологије Милица Васовић

Термин: накнадно ( акредитован до 11.03.2025.)

Место одржавања : Амфитеатар Дома здравља Ниш

Број бодова: за предавача 3

                    за слушаоце 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najava Gojaznost
Najava Vakcinacija
1 najava test u pisanoj formi Antibiotici